wyswietlacze peronowe krawedziowe

pkp plk csdip, ipi6, wyswietlacze kolejowe