Wideo – wyświetlacze informacji pasażerskiej dla kolei

Aktualności

DYSTEN produkuje wyświetlacze informacji pasażerskiej (PID) dla przemysłu kolejowego w technologii LED, LCD TFT i e-papieru.

Projekty PID są dostosowane do przepisów i wytycznych dotyczących kolei.

Wyświetlacze zostały zamontowane na stacji PKP w Czeremszy.