Centrum przesiadkowe w Mikołowie z tablicami informacji pasażaerkiej firmy DYSTEN

Aktualności

Dysten podpisał umowę na wykonanie tablic informacji pasażerskiej, które zostaną zainstalowane w centrum przesiadkowym budowanym w Mikołowie.