stacja-gnata-Kijow

Stacja linii szybkiego tramwaju w Kijowie