Referencje TVN24

Wyświetlacze informacji giełdowych zostały wykonane w całości na nasze zamówienie, uwzględniając skomplikowaną budowę mechaniczną jak również dostosowanie elektroniki sterowania do potrzeb prezentacji w telewizji (…). Zainstalowane urządzenia doskonale spełniają swoją rolę jako nośnik informacji oraz stanowią bardzo ciekawy element scenografii studia.