Telekomunikacja i Informatyka na Kolei

Aktualności, Transport

W dniach 15-17 marca 2017 r. jesteśmy na konferencji „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI” w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym „STOK” w Wiśle.
Serdecznie zapraszamy na stoisko reklamowe producenta kolejowych tablic informacji pasażerskiej – firmy DYSTEN.

Konferencja organizowana przez Izbę Producentów Urządzeń i Usług na rzecz kolei to największa w Polsce, kolejowa platforma wymiany informacji i opinii pomiędzy projektantem, producentem, inwestorem, instytucją finansującą i użytkownikiem.

Udzielimy informacji w temacie systemów dynamicznej informacji pasażerskiej SDIP