system pomiaru czasu – system 6

system pomiaru czasu na basen