Partner PZP

Polski Związek Pływacki rekomenduje system pomiaru czasu CTS