Przetarg na usługę doradczą – przygotowanie do wejścia na rynek ZEA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu „Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstwa Dysten poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” zwracamy się z prośbą o przesyłanie ofert w zakresie:

Wykonanie usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy w zakresie przygotowania wejścia na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Usługa ma polegać na stworzeniu dokumentu z informacjami niezbędnymi do wejścia na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w tym:

 1. Określenie ram prawnych, dopuszczeń i możliwości sprzedaży urządzeń informacji pasażerskiej:
  a) kolejowej,
  b) autobusowej i tramwajowej,
  c) informacji miejskiej i turystycznej.
 2. Określenie długofalowych oczekiwań partnerów i klientów w zakresie współpracy, produktów, technologii, wsparcia i serwisu.
 3. Określenie skutecznych sposobów zdobywania partnerów i klientów oraz najbardziej skutecznych modeli prowadzenia biznesu w ZEA zgodnie z pkt.1.
 4. Zbudowanie bazy potencjalnych 20 partnerów i 50 klientów w oparciu o przekazane kryteria.

Szczegóły w zakresie zasad konkursu oraz przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym zapytaniu. W celu złożenia oferty prosimy o korzystanie ze wzoru formularza dla oferenta będącego załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe 1/08/2019 Usługa doradcza na rynek ZEA

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Informacje o firmie

Request for quotation 1/08/2019 Advisory service on UAE market

Appendix no. 1 Tender form

Appendix no. 2 Information about company

Oferenci powinni udowodnić fakt posiadania potencjału do świadczenia usługi doradczej dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy w zakresie przygotowania wejścia na rynek ZEA (opis przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/08/2019) od potencjalnych wykonawców usługi. Zgodnie z branżowym programem promocji branży IT/ICT usługa doradcza musi zostać nabyta od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci:

 • własnego oddziału firmy w ZEA / przedstawicielstwa firmy w ZEA,
 • lub posiadania współpracowników firmy w ZEA,
 • lub jest podmiotem bezpośrednio działającym na rynku ZEA.

Oferenci powinni przedstawić referencje – minimum 3 wykonane i potwierdzone przez zamawiających usługi doradcze dla firm, które zamierzały wprowadzić swoje produkty lub usługi na terenie ZEA.

Termin składania ofert: 21.08.2019 r.

Przewidywany termin wyboru wykonawcy: 30.08.2019 r.

Termin wykonania usługi: 30.10.2019 r.

Zamawiający przewiduje kary umowne:

 • za każdy dzień spóźnienia 1%,
 • za odstąpienie od umowy 10000 zł (dziesięć tysięcy).

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

26.08.2019

Informacja o wyborze wykonawcy