Program promocji branży IT/ICT

Cele projektu: celem projektu jest udział firmy Dysten Sp. z o.o. w programie promocji branży IT/ICT polegającej na uczestnictwie w wybranych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, w wyjazdowych misjach gospodarczych za granicę, zakupie profesjonalnych usług doradczych dla stworzenia kompleksowej strategii wejścia na rynki perspektywiczne oraz odpowiednio dobranych działaniach informacyjno-promocyjnych.
Działania promocyjne przewidziane w projekcie będą prowadzone na terenie rynków perspektywicznych: Brazylii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) oraz Iranu.
Efekty projektu: efektem projektu ma być internacjonalizacja przedsiębiorstwa pozwalająca na rozszerzenie eksportu na wybrane rynki oraz promocja polskiej przedsiębiorczości i marek produktowych na świecie.

 

Wartość projektu: 718.073,32 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 477.425,16 zł