DYSTEN w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na rzecz kolei

Aktualności, Aktualności

DYSTEN jest firmą zrzeszoną w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na rzecz kolei.

DYSTEN produkuje urządzenia kolejowe zgodne z wymogami IPI-6 dla systemów informacji pasażerskiej PKP PLK.

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei jest łącznikiem pomiędzy firmami działającymi w branży kolejowej, instytucjami naukowymi oraz przedstawicielami władz. Na rzecz interesów firm zrzeszonych, izba współpracuje m. in. z grupą PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Ministerstwem Infrastruktury, Urzędem Transportu Kolejowego oraz Instytutem Kolejnictwa.