Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Trójmieście

TRISTAR – Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

 

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR, w którego skład wchodzą również tablice dynamicznej informacji pasażerskiej Dysten, stanowi obecnie jeden z najbardziej nowoczesnych systemów tego rodzaju zrealizowanych w Polsce. System ten cechuje się dobrą organizacją i spójnością. Pozwala również na automatyczne kierowanie ruchem na obszarze całego Trójmiasta, poprzez zastosowanie technologii z dziedziny Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Dzięki współpracy powstałej pomiędzy samorządami tych miast – Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, możliwe było stworzenie tak rozległego systemu składającego się z wielu modułów.

 

System TRISTAR jest otwartym narzędziem. Oznacza to, że możliwe jest stworzenie modułu kontroli dostępności do obszarów ograniczenia ruchu samochodowego w Głównych Miastach, modułu kontroli wykorzystania bus-passów, rozbudowa systemu informacji parkingowej w oparciu o ten system. TRISTAR znacznie usprawnia procesy zarządzania transportem w Trójmieście, pozwalając na modelowanie zachowań komunikacyjnych oraz podnoszenie poziomu komfortu mieszkańców oraz przyjezdnych.

 

DYSTEN dostarczył 70 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej oraz zapewnił szkolenia ich obsługi.

 

Korzyści płynące z wdrożenia systemu

 • wzrost poziomu komfortu w czasie poruszania się po miastach;
 • znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego oraz jego płynności;
 • wzrost poziomu sprawności przekazywania potrzebnych informacji kierowcom i pasażerom komunikacji miejskiej;
 • lepsze zagospodarowanie infrastruktury transportowej i drogowej;
 • sprawniejszy nadzór funkcjonowania elementów systemu transportu.


System Informacji dla Pasażerów Transportu Zbiorowego

System dostarcza pasażerom Gdyni, Gdańska i Sopotu informacji o rzeczywistych czasach odjazdu pojazdów transportu zbiorowego – autobusy, trolejbusy i tramwaje. Do wyświetlania informacji służą Tablice Informacji Pasażerskiej, które wyświetlają numer linii, kierunek oraz czas odjazdu. Na tablicach SDIP pojawią się informacje o pięciu lub ośmiu najbliższych odjazdach.

 

Wyświetlane informacje na tablicach SDIP:

 • numer linii
 • kierunek jazdy
 • czas pozostający do rzeczywistego odjazdu, podawany w minutach
 • ważne komunikaty w postaci płynącego paska na dole lub na górze wyświetlacza LED

 

Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zostały wyposażone w przycisk Tekst To Speech dla niewidomych i niedowidzących. Po naciśnięciu przycisku, zostaje odczytany rozkład jazdy przez wmontowany w urządzenie głośnik.

W ramach projektu TRISTAR zostały zamontowane 73 tablice jesienią 2014r. – 34 tablice w Gdyni, 4 w Sopocie, 35 w Gdańsku. W przypadku Gdańska, dołączą one do już istniejących 50 tablic SDIP, wyprodukowanych przez DYSTEN kilka lat wcześniej.

 • Client: Projekt TRISTAR
 • City: Gdańsk, Sopot, Gdynia
 • Date: 2013