monitoring

Monitoring wizyjny

 

Szanowni Państwo
Informujemy iż ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren przedsiębiorstwa Dysten Sp. z o.o. jest monitorowany. Kamery rozmieszczone są na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Obszar monitorowany oznakowany jest tabliczkami. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu. Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, następnie zostaną trwale usunięte.

Administratorem danych osobowych (wizerunek) jest Dysten Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ul. Grunwaldzka 91, email: odo@dysten.pl

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.