System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Nysie

Aktualności
NYSA ITS SDIP tablica LED

Firma Dysten jest w trakcie realizacji kompleksowego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla projektu „Centrum Przesiadkowe w Nysie – przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego”

W skład systemu SDIP wchodzą wyprodukowane przez Dysten tablice informacji pasażerskiej LED oraz Znaki Zmienne Treści.