Przetarg na usługę doradczą – przygotowanie do wejścia na rynek Iranu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu „Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstwa Dysten poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” zwracamy się z prośbą o przesyłanie ofert w zakresie:

Wykonanie usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy w zakresie przygotowania wejścia na rynek Iranu

Usługa ta ma polegać na stworzeniu dokumentu, w którym przewiduje się uzyskać kompleksowe informacje niezbędne do wejścia na rynek Iranu, w tym:

  1. Określenie ram prawnych, dopuszczeń i możliwości sprzedaży urządzeń ITS: informacji pasażerskiej – kolejowej, autobusowej.
  2. Zbudowanie wstępnej bazy potencjalnych partnerów i klientów.

Szczegóły w zakresie zasad konkursu oraz przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym zapytaniu. W celu złożenia oferty prosimy o korzystanie ze wzoru formularza dla oferenta będącego załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe 1/2018 Usługa doradcza na rynek irański

Załacznik nr 1 Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 Informacje o firmie

Request for quotation 1/2018 Advisory service on Iran market

Appendix no. 1 Tender form

Appendix no. 2 Information about company

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY