Przetarg materiały promocyjne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu „Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstwa Dysten poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” zwracamy się z prośbą o przesyłanie ofert w zakresie:

kompleksowego wykonania materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz produkcji spotu/filmu informacyjno-promocyjnego, a także wykonania i kompleksowej realizacji stoisk targowych wraz z panelami informacyjnymi Marki Polskiej Gospodarki (MPG) oraz transportem eksponatów na targi objęte programem promocji branży IT/ICT.

Szczegóły w zakresie zasad konkursu, poszczególnych imprez targowo-wystawienniczych oraz przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym zapytaniu. W celu złożenia oferty prosimy o korzystanie ze wzoru formularza dla oferenta będącego załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe 2 2017

Załącznik nr 1 do zapytania nr 2

Załącznik nr 2 do zapytania nr 2 MPG_panel pion

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informacja o wyborze wykonawcy 2