Przetarg usługa transportu Brazylia

PRZETARG ZAKOŃCZONY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu „Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstwa Dysten poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” zwracamy się z prośbą o przesyłanie ofert w zakresie:

Usługi transportu w ramach podróży służbowej pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w misji gospodarczej odbywającej się w Brazylii w Sao Paulo w terminie od 26-28 listopada 2019

Szczegóły w zakresie zasad konkursu oraz przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym zapytaniu. W celu złożenia oferty prosimy o korzystanie ze wzoru formularza dla oferenta będącego załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe 2 2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2_2019

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informacja o wyborze wykonawcy