Dysten-Best-Customer-2018

E-papier Dystenu nagrodzony światową nagrodą Global Light Rail Award 2018