DOFINANSOWANIE UE

Program promocji branży IT/ICT

Cele projektu: celem projektu jest udział firmy Dysten Sp. z o.o. w programie promocji branży IT/ICT polegającej na uczestnictwie w wybranych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, w wyjazdowych misjach gospodarczych za granicę, zakupie profesjonalnych usług doradczych dla stworzenia kompleksowej strategii wejścia na rynki perspektywiczne oraz odpowiednio dobranych działaniach informacyjno-promocyjnych.


Działania promocyjne przewidziane w projekcie będą prowadzone na terenie rynków perspektywicznych: Brazylii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) oraz Iranu.


Efekty projektu: efektem projektu ma być internacjonalizacja przedsiębiorstwa pozwalająca na rozszerzenie eksportu na wybrane rynki oraz promocja polskiej przedsiębiorczości i marek produktowych na świecie.

 

Wartość projektu: 718.073,32 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 477.425,16 zł


Działalność badawczo rozwojowa

Tytuł projektu: „Rozwój palety produktów przeznaczonych do zastosowania w małej architekturze miejskiej komunikacji pasażerskiej”

Beneficjent: DYSTEN Sp. z o.o.

Wartość projektu: 2.061.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 855.000,00 zł

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie (poprzez przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych) oraz wdrożenie na bazie uzyskanych wyników projektu nowego produktu w postaci tablic informacyjnych przeznaczonych do zastosowania w małej architekturze miejskiej komunikacji pasażerskiej do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji. Realizacja projektu ma na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez podniesienie innowacyjności.

Planowane efekty: Najważniejsze efekty projektu obejmują wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową w firmie, wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu (skomercjalizowanie wyników prac B+R ) oraz rozwój działalności eksportowej firmy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2014-2020.