DOFINANSOWANIE UE

Internacjonalizacja MŚP

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa na zagranicznych rynkach docelowych Izraela, Indii oraz Wielkiej Brytanii”

Beneficjent: DYSTEN Sp. z o.o.

Wartość projektu: 321 856,03 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 144 088,91 zł

Cele projektu: głównym celem realizacji projektu jest wdrożenie Strategii Internacjonalizacji Przedsiębiorstwa, która umożliwi wprowadzenie odpowiedniej strategii eksportowej na wyselekcjonowanych nowych rynkach docelowych (Wielka Brytania, Izrael, Indie). Projekt swoim zakresem obejmuje działania polegające na udziale w wybranych międzynarodowych wydarzeniach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy: 

  • targach IT-TRANS (Karlsruhe, Niemcy)

  • targach TRAFFEX (Birmingham, Wielka Brytania)

  • targach RAILTEX (Birmingham, Wielka Brytania)

  • targach Smart Cities India Expo (Nowe Delhi, Indie)

  • targach MUNI EXPO (Tel Aviv, Izrael)

Produkty promowane na rynkach zagranicznych w projekcie będą obejmowały głównie Inteligentne Systemy Transportowe, w tym innowacyjny produkt firmy w zakresie informacji pasażerskiej w technologii E-papier.

Efekty projektu: Najważniejsze efekty projektu obejmują wzrost nakładów na internacjonalizację przedsiębiorstwa Dysten, rozwój działalności eksportowej firmy, promocję produktów na docelowych rynkach zagranicznych oraz pozyskanie nowych kontraktów od kontrahentów zagranicznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Program promocji branży IT/ICT

dofinansowanie EU dysten

Tytuł projektu: „Promocja produktów przedsiębiorstwa Dysten na rynkach międzynarodowych poprzez udział w programie dedykowanemu branży IT/ICT.”

Beneficjent: DYSTEN Sp. z o.o.

Wartość projektu: 371 900.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 278 925.00 PLN

Cele projektu: celem projektu jest promocja produktów DYSTEN na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie dedykowanemu branży IT/ICT, w tym w wybranych wydarzeniach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, w wyjazdowych misjach gospodarczych za granicą oraz realizację dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych.

Swoim zakresem projekt obejmuje działanie na rynkach perspektywicznych Bliskiego Wschodu (Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie – ZEA) oraz państw Europy Centralnej i Wschodniej (Ukraina).

Efekty projektu: efektem projektu ma być kontynuacja strategii ekspansji międzynarodowej spółki pozwalająca na rozszerzenie eksportu na wybrane rynki, pozyskanie nowych kontraktów zagranicznych oraz promocja polskiej przedsiębiorczości i marek produktowych na świecie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałania 3.3.3. WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND.


Działalność badawczo rozwojowa

Tytuł projektu: „Rozwój palety produktów przeznaczonych do zastosowania w małej architekturze miejskiej komunikacji pasażerskiej”

Beneficjent: DYSTEN Sp. z o.o.

Wartość projektu: 2.061.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 855.000,00 zł

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie (poprzez przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych) oraz wdrożenie na bazie uzyskanych wyników projektu nowego produktu w postaci tablic informacyjnych przeznaczonych do zastosowania w małej architekturze miejskiej komunikacji pasażerskiej do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji. Realizacja projektu ma na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez podniesienie innowacyjności.

Planowane efekty: Najważniejsze efekty projektu obejmują wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową w firmie, wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu (skomercjalizowanie wyników prac B+R ) oraz rozwój działalności eksportowej firmy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2014-2020.