DOFINANSOWANIE UE

Program promocji branży IT/ICT

dofinansowanie EU dysten

Tytuł projektu: „Promocja produktów przedsiębiorstwa Dysten na rynkach międzynarodowych poprzez udział w programie dedykowanemu branży IT/ICT.”

Beneficjent: DYSTEN Sp. z o.o.

Wartość projektu: 371 900.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 278 925.00 PLN

Cele projektu: celem projektu jest promocja produktów DYSTEN na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie dedykowanemu branży IT/ICT, w tym w wybranych wydarzeniach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, w wyjazdowych misjach gospodarczych za granicą oraz realizację dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych.

Swoim zakresem projekt obejmuje działanie na rynkach perspektywicznych Bliskiego Wschodu (Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie – ZEA) oraz państw Europy Centralnej i Wschodniej (Ukraina).

Efekty projektu: efektem projektu ma być kontynuacja strategii ekspansji międzynarodowej spółki pozwalająca na rozszerzenie eksportu na wybrane rynki, pozyskanie nowych kontraktów zagranicznych oraz promocja polskiej przedsiębiorczości i marek produktowych na świecie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałania 3.3.3. WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND.


Działalność badawczo rozwojowa

Tytuł projektu: „Rozwój palety produktów przeznaczonych do zastosowania w małej architekturze miejskiej komunikacji pasażerskiej”

Beneficjent: DYSTEN Sp. z o.o.

Wartość projektu: 2.061.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 855.000,00 zł

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie (poprzez przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych) oraz wdrożenie na bazie uzyskanych wyników projektu nowego produktu w postaci tablic informacyjnych przeznaczonych do zastosowania w małej architekturze miejskiej komunikacji pasażerskiej do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji. Realizacja projektu ma na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez podniesienie innowacyjności.

Planowane efekty: Najważniejsze efekty projektu obejmują wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową w firmie, wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu (skomercjalizowanie wyników prac B+R ) oraz rozwój działalności eksportowej firmy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2014-2020.