Kolejny dworzec z SDIP firmy DYSTEN

Aktualności

PKP SA przebudowuje kolejny dworzec – Boguszów Gorce Zachód przy linii 274 Wrocław Świebodzki – Görlitz. Obiekt zostanie wyposażany w System Informacji Pasażerskiej zgodny z wymogami IPI6 przez firmę DYSTEN.

*wizualizacja dworca – materiał PKP SA