Film z realizacji – Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie

Powiatowe centrum przesiadkowe w Pszczynie wyposażone w wyświetlacze informacji pasażerskiej firmy DYSTEN.Dziękujemy, że mogliśmy być częścią tego przedsięwzięcia.

Read More