Dysten nagrodzony za e-papier

Dwie światowe nagrody Global Light Rail Award dla firmy Dysten