Wyświetlacz zbiorczy stacyjny

80 obiektów kolejowych wyposażonych w wyświetlacze kolejowe DYSTEN