InnoTrans 2022

Targi InnoTrans Trzynasta edycja InnoTrans – wiodących światowych targów techniki transportu i mobilności, odbędzie się w dniach 20-23 września 2022 r. na terenie berlińskiego centrum targowego. Hasłem tegorocznego spotkania branżowego jest „Przyszłość mobilności w czasach zmian klimatycznych”. Wystawcy zaprezentują swoje innowacje we wszystkich 42 halach centrum targowego na powierzchni 108 000 metrów kwadratowych w 5 segmentach:

Read More